OpenAI fjerner stemme efter Scarlett Johansson-lighed

OpenAI har været centrum for en kontrovers, efter at brugere bemærkede, at en af de stemmer, der blev brugt i ChatGPT, mindede meget om skuespilleren Scarlett Johansson. Dette blev bekræftet af virksomheden mandag, hvor de annoncerede, at de fjernede den pågældende stemme, kendt som “Sky”. Johansson udsendte en erklæring, hvori hun forklarede, at hun havde hyret juridisk bistand for at undersøge udviklingen af denne stemme.

OpenAI udtalte, at de ikke havde til hensigt at efterligne Johansson og understregede, at Sky-stemmen tilhørte en anden professionel skuespillerinde, hvis naturlige stemme var blevet brugt. For at beskytte privatlivet for deres stemmetalenter valgte de ikke at offentliggøre navnene på de involverede.

En video af OpenAI’s demo, hvor Sky-stemmen blev præsenteret, gik viralt på sociale medier. Mange brugere fandt stemmen både flirtende og forførende, hvilket førte til sammenligninger med Johansson’s rolle i filmen “Her” fra 2013. I filmen spiller Johansson en sensuel virtuel assistent, som hovedpersonen, spillet af Joaquin Phoenix, forelsker sig i.

Selvom OpenAI ikke officielt sammenlignede Sky-stemmen med Johansson, tweetede OpenAI’s CEO Sam Altman ordet “Her” efter selskabets event, hvilket forstærkede spekulationerne. Johansson bekræftede senere, at OpenAI havde kontaktet hende i september med henblik på at bruge hendes stemme, men at hun havde afslået tilbuddet efter nøje overvejelse.

Johansson udtrykte chok og vrede over, hvor meget Sky-stemmen mindede om hendes egen stemme, og påpegede, at hendes nærmeste og medierne heller ikke kunne skelne forskellen. Hun følte sig tvunget til at hyre juridisk rådgivning for at få detaljer om, hvordan stemmen blev skabt, hvilket førte til, at OpenAI modvilligt gik med til at fjerne Sky-stemmen.

OpenAI’s demo, som skulle fremvise chatbot’ens forbedrede samtaleevner, fik stor opmærksomhed for Sky-stemmets flirtende kommentarer, som f.eks. “Wow, det er noget af et outfit, du har på” og “Stop det, du får mig til at rødme.” Virksomheden forklarede, at de ønskede, at deres chatbots skulle lyde “imødekommende” og “inspirere tillid” med en “varm, engagerende og karismatisk stemme.”

Fremadrettet planlægger OpenAI at introducere flere stemmer i ChatGPT for bedre at matche brugernes forskellige interesser og præferencer.

Denne hændelse belyser en række komplekse spørgsmål omkring brugen af kendis-lignende stemmer i AI-systemer og de juridiske og etiske konsekvenser heraf. For brugerne rejser det spørgsmål om privatlivets fred og retten til eget billede og stemme, især i en tid med udbredelse af deepfakes og AI-genererede indhold.

For tech-industrien viser det vigtigheden af gennemsigtighed og samtykke fra de personer, hvis stemmer eller lignende anvendes. Det kan føre til øget lovgivning og regulering for at beskytte individer mod uautoriseret brug af deres identiteter i digitale medier.

OpenAIs forsvar og handlinger

OpenAI har taget en række skridt for at håndtere kontroversen omkring Sky-stemmen og dens lighed med Scarlett Johanssons stemme. I en officiel blogpost forklarede virksomheden, at Sky’s stemme ikke var en bevidst imitation af Johansson, men derimod tilhørte en anden professionel skuespillerinde, der brugte sin naturlige talestemme. For at beskytte privatlivet for deres stemmetalenter, undlod OpenAI at offentliggøre navnene på de involverede stemmeskuespillere.

I kølvandet på den offentlige opmærksomhed og kritik pauserede OpenAI brugen af Sky-stemmen. Virksomheden understregede deres standpunkt om, at AI-stemmer ikke bevidst skal efterligne en kendt persons karakteristiske stemme. OpenAIs CEO, Sam Altman, udtrykte beklagelse over for Johansson og nævnte, at det aldrig var hensigten at skabe en stemme, der skulle ligne hendes.

OpenAIs Kommunikationsstrategi

OpenAI har erkendt, at de kunne have håndteret kommunikationen bedre. Sam Altman undskyldte offentligt til Johansson for manglende kommunikation og oplyste, at virksomheden har besluttet at stoppe brugen af Sky-stemmen ud af respekt for hende. Denne handling er et klart signal om OpenAIs villighed til at lytte til feedback og tage de nødvendige skridt for at løse konflikter.

Betydning for fremtiden

For OpenAI og andre virksomheder, der arbejder med AI-teknologier, er det vigtigt at opretholde gennemsigtighed og etisk ansvarlighed i udviklingen og brugen af AI-stemmer. Denne hændelse viser vigtigheden af at have klare retningslinjer for brug af stemmer og lignelser i AI-produkter. Virksomheder skal sikre, at de ikke kun overholder juridiske krav, men også respekterer de etiske aspekter ved at bruge menneskelige stemmer og billedmateriale.

Dette kan føre til strengere regulering og kontrol i branchen, hvor virksomheder bliver nødt til at dokumentere og tydeligt kommunikere deres processer for at skabe og bruge AI-stemmer. Det er også sandsynligt, at der vil være en stigende efterspørgsel efter teknologi, der kan beskytte individer mod uautoriseret brug af deres stemmer og lignelser, hvilket kan fremme udviklingen af nye løsninger inden for digital sikkerhed og personbeskyttelse.

I lyset af den stigende brug af AI i forskellige sektorer, herunder kundeservice og undervisning, vil det være essentielt for virksomheder at navigere i de komplekse etiske og juridiske landskaber, der omgiver teknologien. Dette vil ikke kun beskytte brugerne, men også styrke tilliden til AI-løsninger og deres potentiale til at forbedre vores daglige liv.

Sammenligning med filmen “Her”

Sky-stemmets karakteristiske træk har affødt talrige sammenligninger med Scarlett Johansson’s ikoniske rolle som den virtuelle assistent Samantha i filmen “Her” fra 2013. I denne film låner Johansson sin stemme til en sensuel og intuitiv AI, som hovedpersonen, spillet af Joaquin Phoenix, udvikler et dybt følelsesmæssigt forhold til. Mange brugere på sociale medier trak paralleller mellem filmens narrative og Sky-stemmets flirtende natur, hvilket yderligere forstærkede kontroversen omkring OpenAIs brug af stemmen.

Under OpenAIs demo af GPT-4o blev Sky-stemmen fremhævet for sine nærmest menneskelige reaktioner, hvilket vakte både undren og kritik. Eksempler på Sky-stemmets kommentarer, som “Wow, det er noget af et outfit, du har på” og “Stop det, du får mig til at rødme,” blev betragtet som unødvendigt flirtende og mindede stærkt om Samantha’s adfærd i “Her.” Denne lighed var med til at skabe debat om grænsen mellem teknologisk innovation og etisk anvendelse af AI.

Offentlige reaktioner og Sam Altman’s kommentar

Selvom OpenAI ikke officielt har sammenlignet Sky-stemmen med Johansson’s karakter i “Her,” tilføjede Sam Altman brændstof til ilden ved at tweete ordet “Her” efter virksomhedens præsentation. Denne handling blev tolket som en bekræftelse af sammenligningen og forstærkede offentlighedens opfattelse af, at ligheden var bevidst.

Reaktionerne på sociale medier spændte fra humoristiske bemærkninger til alvorlig kritik. Nogle brugere fandt stemmen underholdende og charmerende, mens andre udtrykte bekymring over den potentielle objektivisering og seksualisering af AI-assistenter. Denne diskussion fremhævede behovet for en afbalanceret tilgang til udvikling af AI-stemmer, der respekterer både etiske standarder og brugeroplevelser.

Fremtidige implikationer

Denne sammenligning med “Her” rejser vigtige spørgsmål om AI’s rolle i samfundet og hvordan teknologiske fremskridt kan påvirke vores opfattelse af menneskelige relationer og interaktioner. Virksomheder som OpenAI skal navigere i et komplekst landskab, hvor de både skal være innovative og etisk ansvarlige. Denne hændelse understreger behovet for klare retningslinjer og lovgivning for brug af AI-stemmer, som kan beskytte individer mod uautoriseret brug af deres stemmer og lignelser.

I en tid hvor AI bliver stadig mere integreret i vores daglige liv, er det afgørende at sikre, at udviklingen sker på en måde, der fremmer tillid og respekt. Dette kræver en dyb forståelse af både de teknologiske muligheder og de etiske konsekvenser, som følger med.

For yderligere information om OpenAIs arbejde og deres tilgange til AI-stemmer, kan du besøge deres officielle hjemmeside.

Fremtiden for AI-stemmer

OpenAI har erkendt behovet for at diversificere stemmerne i deres ChatGPT for at bedre matche brugernes forskellige interesser og præferencer. I deres officielle blogpost annoncerede virksomheden planer om at introducere flere stemmer til ChatGPT, der kan tilbyde en bredere vifte af tonefald og karakteristika. Dette initiativ er en del af OpenAI’s bestræbelser på at gøre deres AI-assistenter mere inkluderende og repræsentative for en global brugerbase.

Udviklingen af AI-stemmer

Virksomheden fremhæver vigtigheden af at skabe AI-stemmer, der lyder “imødekommende” og “inspirerer tillid.” For at opnå dette mål arbejder OpenAI på at udvikle stemmer, der er varme, engagerende og karismatiske. Dette kræver en fin balance mellem teknologisk innovation og etisk ansvar, især i lyset af de seneste kontroverser omkring ufrivillig efterligning af kendte stemmer.

Teknologiske og etiske overvejelser

Udviklingen af AI-stemmer rejser flere teknologiske og etiske spørgsmål. Teknologisk set kræver det avancerede algoritmer og store datasæt for at skabe naturligt lydende stemmer, der kan interagere effektivt med brugere. Etisk set skal virksomheder som OpenAI sikre, at de ikke overtræder privatlivsrettigheder eller misbruger individers stemmer uden deres samtykke. Dette understreger behovet for klare retningslinjer og lovgivning, der kan beskytte mod misbrug og sikre ansvarlig brug af AI-teknologier.